Greiðendur 2016 - gagnasafnshluti

Í byrjun mars 2017 höfðu 173 þátttakendur greitt í gagnasafnhluta Landsaðgangs, en alls eru 193 greiðendur í greiðsluhópnum.

Heilbrigðissöfn
Landspítali - Háskólasjúkrahús, bókasafn – Vísindadeild
Sjúkrahúsið Akureyri, bókasafn
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, bókasafn
Reykjalundur – læknisfræðibókasafn
Krabbameinsfélag Íslands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Landlæknisembættið
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
Heyrnar-og talmeinastöð Íslands

Háskólar
Háskóli Íslands
Háskólinn í Reykjavík, bókasafn
Háskólinn á Akureyri, bókasafn
Háskólinn á Bifröst, bókasafn
Listaháskóli Íslands, bókasafn
Háskólinn á Hólum – Hólaskóli
Landbúnaðarháskóli Íslands, bókasafn Hvanneyri

Framhaldsskólar
Borgarholtsskóli
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fjölbrautarskóli Vesturlands
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Flensborgarskólinn í Hafnarfirði
Framhaldsskólinn á Húsavík
Framhaldsskólinn á Laugum
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Keilir - Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs
Kvennaskólinn í Reykjavík
Menntaskóli Borgarfjarðar
Menntaskólinn að Laugarvatni
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn á Ísafirði
Menntaskólinn á Tröllaskaga
Menntaskólinn á Akureyri
Menntaskólinn í Kópavogi
Menntaskólinn í Reykjavík
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Menntaskólinn við Sund
Verkmenntaskóli Austurlands
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Verslunarskóli Íslands

Rannókna- og umsýslustofnanir
ÁTVR 
Biskupsstofa
Mannvirkjastofnun 
Einkaleyfastofan 
Ríkiseignir
Ferðamálastofa 
Fiskistofa 
Fjármálaeftirlitið
Framkvæmdasýsla ríkisins 
Geislavarnir ríkisins 
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 
Hafrannsóknastofnunin 
Hagstofa Íslands 
Íbúðalánasjóður 
Jafnréttisstofa 
Kvikmyndamiðstöð Íslands
Landgræðsla ríkisins
Landhelgisgæsla Íslands 
Landmælingar Íslands
Listasafn Íslands
Lyfjastofnun
Matís
Minjastofnun Íslands
Menntamálastofnun
Náttúrufræðistofnun Íslands, bókasafn
Neytendastofa 
Nýsköpunarmiðstöð
Orkustofnun
Persónuvernd
Póst- og fjarskiptastofnun 
Rannsóknamiðstöð Íslands 
RARIK
Ríkisendurskoðun 
Ríkiskaup 
Ríkislögreglustjóri 
Ríkissaksóknari 
Ríkissáttasemjari 
Ríkisskattstjóri 
RÚV 
Samgöngustofa 
Samkeppniseftirlitið
Skipulagsstofnun 
Skógrækt ríkisins
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Tollstjóri 
Tryggingastofnun ríkisins
Umboðsmaður barna 
Umhverfisstofnun, bókasafn
Útlendingastofnun
Veðurstofa Íslands, bókasafn
Vegagerðin, bókasafn 
Verðlagsstofa skiptaverðs 
Vinnueftirlit ríkisins
Vinnumálastofnun
Þjóðminjasafn Íslands
Þjóðskjalasafn Íslands 

Stjórnsýsla
Alþingi, Fjármálaskrifstofa 
Fjármála- og efnahagsráðuneytið 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið 
Utanríkisráðuneytið
Atvinnuvega og nýsköpunaráðuneytið
Innanríkisráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Seðlabanki Íslands, bókasafn
Forsætisráðuneytið
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 
Embætti forseta Íslands
Hæstiréttur Íslands

Atvinnuvegir
Íslandsbanki hf
Fræðslumiðstöð arvinnulífsins

Almenningsbókasöfn
Borgarbókasafn Reykjavíkur 
Bókasafn Kópavogs 
Bókasafn Hafnarfjarðar 
Amtsbókasafnið á Akureyri 
Bókasafn Reykjanesbæjar 
Bókasafn Garðabæjar 
Bókasafn Mosfellsbæjar 
Bæjar- og héraðsbókasafnið Selfossi 
Bókasafn Akraness
Bókasafn Seltjarnarness 
Bókasafn Vestmannaeyja 
Héraðsbókasafn Skagfirðinga 
Bæjar- og héraðsbókasafnið Ísafirði
Bókasafn Héraðsbúa 
Fjarðabyggð 
Héraðsbókasafn Borgarfjarðar 
Bókasafn Grindavíkur 
Bókasafnið á Húsavík 
Menningarmiðstöð Hornafjarðar - bókasafn 
Bókasafnið í Hveragerði 
Bæjarbókasafn Dalvíkur 
Bæjarbókasafn Ölfuss 
Bókasafn Snæfellsbæjar 
Héraðsbókasafn Rangæinga 
Bókasafnið á Hellu 
Héraðsbókasafn A-Húnavatnssýslu 
Bæjarbókasafn Sandgerðis 
Bókasafn Fjallabyggðar 
Bókasafn Gerðaskóla 
Bóka- og skjalasafn Húnaþings vestra
Amtsbókasafnið í Stykkishólmi 
Héraðsbókasafn V-Barðastrandarsýslu 
Bókasafn Eyjafjarðarsveitar 
Bókasafn Stóru-Vogaskóla 
Bókasafn Grundarfjarðar 
Bókasafn Bolungarvíkur 
Héraðsbókasafn Strandasýslu - Strandabyggð v.
Bókasafn Hrunamanna 
Bókasafn Vopnafjarðar 
Bókasafn Seyðisfjarðar 
Héraðsbókasafn Dalasýslu 
Bókasafn Höfðahrepps 
Hvalfjarðarsveit v/bókasafns Heiðarskóla
Héraðsbókasafn V-Skaftafellssýslu 
Héraðsbókasafnið Kirkjubæjarklaustri 
Héraðsbókasafnið á Djúpavogi 
Skútustaðahreppur, v/Bókasafns Mývetninga
Bókasafn Sauðaness og Þórshafnarhrepps 
Bókasafn Grýtubakkahrepps 
Héraðsbókasafn Reykhólahrepps 
Bókasafn Breiðdalshrepps 
Bókasafn Súðavíkur 
Lestrarfélag Miklabæjarsóknar
Bókasafn Kjósarhrepps

Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn