Greiðendur 2015 - gagnasafnshluti

Í byrjun febrúar 2016 höfðu 170 aðilar greitt í gagnasafnshluta Landsaðgangs en alls eru 195 aðilar í þessum greiðsluhópi.

Heilbrigðissöfn
Landspítali - Háskólasjúkrahús, bókasafn – Vísindadeild
Sjúkrahúsið Akureyri, bókasafn
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, bókasafn
Reykjalundur – læknisfræðibókasafn
Krabbameinsfélag Íslands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Landlæknisembættið
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
Heyrnar-og talmeinastöð Íslands
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga

Háskólar
Háskóli Íslands
Háskólinn í Reykjavík, bókasafn
Háskólinn á Akureyri, bókasafn
Háskólinn á Bifröst, bókasafn
Listaháskóli Íslands, bókasafn
Háskólinn á Hólum – Hólaskóli
Landbúnaðarháskóli Íslands, bókasafn Hvanneyri

Framhaldsskólar
Borgarholtsskóli
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Fjölbrautarskóli Snæfellinga
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Flensborgarskólinn í Hafnarfirði
Framhaldsskólinn á Húsavík
Framhaldsskólinn á Laugum
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Keilir - Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs
Kvennaskólinn í Reykjavík
Menntaskóli Borgarfjarðar
Menntaskólinn að Laugarvatni
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn á Ísafirði
Menntaskólinn á Tröllaskaga
Menntaskólinn á Akureyri
Menntaskólinn í Reykjavík
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Menntaskólinn við Sund
Verkmenntaskóli Austurlands
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Verslunarskóli Íslands

Rannsókna- og umsýslustofnanir
ÁTVR                         
Biskupsstofa
Mannvirkjastofnun              
Einkaleyfastofan                                             
Fasteignir ríkissjóðs
Ferðamálastofa                           
Fiskistofa
Fjármálaeftirlitið
Framkvæmdasýsla ríkisins                           
Geislavarnir ríkisins                       
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins       
Hafrannsóknastofnunin                      
Hagstofa Íslands              
Íbúðalánasjóður
Jafnréttisstofa                               
Kvikmyndamiðstöð Íslands
Landgræðsla ríkisins
Landhelgisgæsla Íslands       
Landmælingar Íslands
Lyfjastofnun
Matís
Minjastofnun Íslands
Námsmatsstofnun
Náttúrufræðistofnun Íslands, bókasafn
Neytendastofa                         
Nýsköpunarmiðstöð
Orkustofnun
Póst- og fjarskiptastofnun        
Rannsóknamiðstöð Íslands                       
Ríkisendurskoðun                           
Ríkiskaup                   
Ríkislögreglustjóri                         
Ríkissaksóknari                             
Ríkissáttasemjari                           
Ríkisskattstjóri
RÚV                            
Samgöngustofa
Samkeppniseftirlitið
Skipulagsstofnun                            
Skógrækt ríkisins
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Tollstjóri
Umboðsmaður barna                           
Umhverfisstofnun, bókasafn
Veðurstofa Íslands, bókasafn
Vegagerðin, bókasafn
Verðlagsstofa skiptaverðs      
Vinnueftirlit ríkisins
Vinnumálastofnun
Þjóðminjasafn Íslands
Þjóðskjalasafn Íslands                      
Þróunarsamvinnustofnun Íslands              

Stjórnsýsla
Alþingi, Fjármálaskrifstofa
Fjármála- og efnahagsráðuneytið   
Mennta- og menningarmálaráðuneytið          
Utanríkisráðuneytið
Atvinnuvega og nýsköpunaráðuneytið
Innanríkisráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Seðlabanki Íslands, bókasafn
Forsætisráðuneytið
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið  
Embætti forseta Íslands
Hæstiréttur Íslands

Atvinnuvegir
Íslandsbanki hf
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Almenningsbókasöfn
Borgarbókasafn Reykjavíkur
Bókasafn Kópavogs
Bókasafn Hafnarfjarðar
Amtsbókasafnið á Akureyri
Bókasafn Reykjanesbæjar
Bókasafn Garðabæjar
Bókasafn Mosfellsbæjar
Bæjar- og héraðsbókasafnið Selfossi 
Bókasafn Akraness
Bókasafn Seltjarnarness
Bókasafn Vestmannaeyja
Héraðsbókasafn Skagfirðinga
Bæjar- og héraðsbókasafnið Ísafirði
Bókasafn Héraðsbúa
Fjarðabyggð
Héraðsbókasafn Borgarfjarðar
Bókasafn Grindavíkur
Bókasafnið á Húsavík 
Menningarmiðstöð Hornafjarðar - bókasafn
Bókasafnið í Hveragerði
Bæjarbókasafn Dalvíkur
Bæjarbókasafn Ölfuss
Bókasafn Snæfellsbæjar
Héraðsbókasafn Rangæinga
Bókasafnið á Hellu 
Héraðsbókasafn A-Húnavatnssýslu
Bæjarbókasafn Sandgerðis
Bókasafn Fjallabyggðar
Bókasafn Gerðaskóla
Bóka- og skjalasafn Húnaþings vestra
Amtsbókasafnið í Stykkishólmi
Héraðsbókasafn V-Barðastrandarsýslu
Bókasafn Eyjafjarðarsveitar
Bókasafn Stóru-Vogaskóla
Bókasafn Grundarfjarðar
Bókasafn Bolungarvíkur
Héraðsbókasafn Strandasýslu - Strandabyggð v.
Bókasafn Hrunamanna
Bókasafn Vopnafjarðar
Bókasafn Seyðisfjarðar
Héraðsbókasafn Dalasýslu
Bókasafn Höfðahrepps
Hvalfjarðarsveit v/bókasafns Heiðarskóla
Héraðsbókasafn V-Skaftafellssýslu
Héraðsbókasafnið Kirkjubæjarklaustri
Héraðsbókasafnið á Djúpavogi 
Skútustaðahreppur, v/Bókasafns Mývetninga
Bókasafn Sauðaness og Þórshafnarhrepps
Bókasafn Grýtubakkahrepps
Lestrarfélag Svalbarðsstrandar
Héraðsbókasafn Reykhólahrepps
Bókasafn Breiðdalshrepps
Bókasafn Súðavíkur
Lestrarfélag Miklabæjarsóknar

Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn