Greiðendur 2012 - gagnasafnshluti

Þann 11. febrúar 2013 höfðu 202 aðilar greitt til Landsaðgangs - hvar.is.
Í greiðslulíkani fyrir gagnasafnshlutann eru sjö greiðsluhópar auk Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafns.

Heilbrigðissöfn
Landspítali - Háskólasjúkrahús, bókasafn
Sjúkrahúsið Akureyri, bókasafn
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, bókasafn
Reykjalundur - læknisfræðibókasafn
Krabbameinsfélag Íslands
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Heilbrigðisstofnunin Vesturlands
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Landlæknisembættið
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
Heyrnar-og talmeinastöð Íslands
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga

Háskólar
Háskóli Íslands
Háskólinn í Reykjavík, bókasafn
Háskólinn á Akureyri, bókasafn
Háskólinn á Bifröst
Listaháskóli Íslands, bókasafn
Háskólinn á Hólum - Hólaskóli
Landbúnaðarháskóli Íslands, bókasafn Hvanneyri

Framhaldsskólar
Borgarholtsskóli
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Fjölbrautarskólinn í Breiðholti
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Flensborgarskólinn í Hafnarfirði
Framhaldsskólinn á Húsavík
Framhaldsskólinn á Laugum
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Keilir - Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs
Menntaskólinn að Laugarvatni
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn á Ísafirði
Menntaskólinn á Tröllaskaga
Menntaskólinn á Akureyri
Menntaskólinn Hraðbraut
Menntaskólinn í Reykjavík
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Menntaskólinn við Sund
Verkmenntaskóli Austurlands
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Verslunarskóli Íslands

Rannsókna- og umsýslustofnanir
ÁTVR
Biskupsstofa
Mannvirkjastofnun
Þjóðskrá Íslands
Fasteignir ríkissjóðs
Ferðamálastofa
Fiskistofa
Fjármálaeftirlitið
Flugmálastjórn Íslands, bókasafn
Isavia
Fornleifavernd ríkisins
Framkvæmdasýsla ríkisins
Geislavarnir ríkisins
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Hafrannsóknarstofnunin
Húsafriðunarnefnd
Íbúðalánasjóður
Jafnréttisstofa
Kvikmyndamiðstöð Íslands
Landgræðsla ríkisins
Landhelgisgæsla Íslands
Landmælingar Íslands
Listasafn íslands, bókasafn
Lyfjastofnun
Matís
Námsmatsstofnun
Náttúrufræðistofnun Íslands, bókasafn
Neytendastofa
Nýsköpunarmiðstöð
Orkustofnun
Póst- og fjarskiptastofnun
Rannsóknamiðstöð Íslands
RARIK - Rafmagnsveitustjóri
Ríkisendurskoðun
Ríkiskaup
Ríkislögreglustjóri
Ríkissaksóknari
Ríkisskattstjóri
RÚV
Samkeppniseftirlitið
Siglingastofnun Íslands, bókasafn
Skipulagsstofnun
Skógrækt ríkisins
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Tollstjóri
Tryggingastofnun ríkisins
Umboðsmaður barna
Umferðarstofa
Umhverfisstofnun, bókasafn
Veðurstofa Íslands, bókasafn
Vegagerðin, bókasafn
Verðlagsstofa skiptaverðs 
Vinnueftirlit ríkisins
Vinnumálastofnun
Þjóðminjasafn Íslands
Þjóðskjalasafn Íslands
Þróunarsamvinnustofnun Íslands

Stjórnsýsla
Alþingi, Fjármálaskrifstofa
Fjármálaráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið
Innanríkisráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Seðlabanki Íslands, bókasafn
Forsætisráðuneytið
Iðnaðarráðuneytið
Efnahags- og viðskiptaráðuneytið
Umhverfisráðuneytið
Embætti forseta Íslands
Hæstiréttur Íslands

Atvinnuvegir
Íslandsbanki hf
Arionbanki
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Almenningsbókasöfn
Borgarbókasafn Reykjavíkur
Bókasafn Kópavogs
Bókasafn Hafnarfjarðar
Amtsbókasafnið á Akureyri
Bókasafn Reykjanesbæjar
Bókasafn Garðabæjar
Bókasafn Mosfellsbæjar
Bæjar- og héraðsbókasafnið Selfossi
Bókasafn Akraness
Bókasafn Seltjarnarness
Bókasafn Vestmannaeyja
Héraðsbókasafn Skagfirðinga
Bæjar- og héraðsbókasafnið Ísafirði
Bókasafn Héraðsbúa
Bókasöfn í Fjarðarbyggð 
Héraðsbókasafn Borgarfjarðar
Bókasafn Grindavíkur
Bókasafnið á Húsavík
Menningarmiðstöð Hornafjarðar - bókasafn
Bókasafn Álftaness
Bókasafnið í Hveragerði
Bæjarbókasafn Dalvíkur
Bæjarbókasafn Ölfuss
Bókasafn Snæfellsbæjar
Héraðsbókasafn Rangæinga
Bókasafnið á Hellu
Bókasafn Austur-Húnavatnssýslu
Bæjarbókasafn Sandgerðis
Bókasafn Fjallabyggðar
Bókasafn Gerðaskóla
Bókasafn Húnaþings vestra 
Amtsbókasafnið í Stykkishólmi
Héraðsbókasafn V-Barðastrandarsýslu
Bókasafn Eyjafjarðarsveitar
Bókasafn Stóru-Vogaskóla
Bókasafn Grundarfjarðar
Bókasafn Bolungarvíkur
Hérðaðsbókasafn Strandasýslu
Bókasafn Hrunamanna
Bókasafn Vopnafjarðar
Bókasafn Seyðisfjarðar
Héraðsbókasafn Dalasýslu
Bókasafn Höfðahrepps
Hvalfjarðarsveit v/bókasafns
Lestrarfélag Gnúpverja
Héraðsbókasafn V-Skaftafellssýslu
Héraðsbókasafnið Kirkjubæjarklaustri
Héraðsbókasafnið á Djúpavogi
Bókasafn Mývatnssveitar
Bókasafn Grýtubakkahrepps
Lestrarfélag Svalbarðsstrandar
Bókasafn Breiðdalshrepps
Lestrarfélag Miklabæjarsóknar
Bókasafn Kjósarhrepps

Aðrir
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn