Gagnasöfn

  • EBSCOhost - aðgangur að átta gagnasöfnum sem vísa í efni fjölda blaða og tímarita á öllum fræðasviðum. Heildartextar um 6.500 rita auk aðgangs að heildartexta margra annarra rita með krækjukerfi SFX.

  • Greinasafn Morgunblaðsins - efni blaðsins með 3ja ára birtingartöf. 

  • OVID MEDLINE(R) - tilvísanagagnasafn á heilbrigðissviði. 

  • ProQuest Central - einnig aðgangur að gagnasöfnunum ARTbibliographies Modern, SciTech Premium Collection og Social Sceince Premium Collection. Möguleiki að leita í öllum gagnasöfnum ProQuest í einni leit. Heildartextar ríflega 12 þús. rita auk aðgangs að heildartexta margra rita með krækjukerfi SFX tímaritalistanum; Finna tímarit. 

  • Scopus - efni úr meira en 21. þús ritrýndra vísindarita eftir 1970, auk annars efnis s.s rafbóka og ráðstefnugagna á sviði félags-, heilbrigðis-, líf- og raunvísinda. Aðgangur er oft að heildartexta vísindarita með krækjukerfi.

  • Web of Science - efni úr meira en 12 þús. ritrýndra vísindarita eftir 1970/75, auk annars efnis s.s. ráðstefnugagna á sviði félags-, hug-, heilbrigðis- og raunvísinda. Aðgangur er oft að heildartexta vísindarita með krækjukerfi.