Greiðslur 2014 (gagnasöfn)

Þann 19. mars 2015 höfðu 174 aðilar greitt til gagnasafnshluta Landsaðgangs - hvar.is auk Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafns. Í greiðslulíkani fyrir gagnasafnshlutann eru sjö greiðsluhópar en heildarfjöldi greiðenda til Landsaðgangs eru 202.

Heilbrigðissöfn
Landspítali - Háskólasjúkrahús, bókasafn
Sjúkrahúsið Akureyri, bókasafn
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, bókasafn
Reykjalundur - læknisfræðibókasafn
Krabbameinsfélag Íslands
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Heilbrigðisstofnunin Vesturlands
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Heilbrigðisstofnunin Austurlands
Landlæknisembættið
Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
Heyrnar-og talmeinastöð Íslands
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga

Háskólar
Háskóli Íslands
Háskólinn í Reykjavík, bókasafn
Háskólinn á Akureyri, bókasafn
Háskólinn á Bifröst
Listaháskóli Íslands, bókasafn
Háskólinn á Hólum - Hólaskóli
Landbúnaðarháskóli Íslands, bókasafn Hvanneyri

Framhaldsskólar
Borgarholtsskóli
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Fjölbrautarskólinn í Breiðholti
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Flensborgarskólinn í Hafnarfirði
Framhaldsskólinn á Húsavík
Framhaldsskólinn á Laugum
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Keilir - Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs
Menntaskóli Borgarfjarðar
Menntaskólinn að Laugarvatni
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn á Ísafirði
Menntaskólinn á Tröllaskaga
Menntaskólinn á Akureyri
Menntaskólinn í Reykjavík
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Menntaskólinn við Sund
Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins
Verkmenntaskóli Austurlands
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Verslunarskóli Íslands

Rannsókna- og umsýslustofnanir
ÁTVR
Biskupsstofa
Mannvirkjastofnun
Einkaleyfastofan
Fasteignir ríkissjóðs
Ferðamálastofa
Fiskistofa
Fjármálaeftirlitið
Isavia
Framkvæmdasýsla ríkisins
Geislavarnir ríkisins
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Hafrannsóknarstofnunin
Hagstofa Íslands
Íbúðalánasjóður
Jafnréttisstofa
Kvikmyndamiðstöð Íslands
Landgræðsla ríkisins
Landhelgisgæsla Íslands
Landmælingar Íslands
Listasafn íslands, bókasafn
Lyfjastofnun
Matís
Minjastofnun Íslands
Námsmatsstofnun
Náttúrufræðistofnun Íslands, bókasafn
Neytendastofa
Nýsköpunarmiðstöð
Orkustofnun
Póst- og fjarskiptastofnun
Rannsóknamiðstöð Íslands
RARIK
Ríkisendurskoðun
Ríkiskaup
Ríkislögreglustjóri
Ríkissaksóknari
Ríkissáttasemjari
Ríkisskattstjóri
RÚV
Samgöngustofa
Samkeppniseftirlitið
Skipulagsstofnun
Skógrækt ríkisins
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Tollstjóri
Tryggingastofnun ríkisins
Umboðsmaður barna
Umhverfisstofnun, bókasafn
Veðurstofa Íslands, bókasafn
Vegagerðin, bókasafn
Verðlagsstofa skiptaverðs
Vinnueftirlit ríkisins
Vinnumálastofnun
Þjóðminjasafn Íslands
Þjóðskjalasafn Íslands
Þróunarsamvinnustofnun Íslands

Stjórnsýsla
Alþingi, Fjármálaskrifstofa
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Innanríkisráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Seðlabanki Íslands, bókasafn
Forsætisráðuneytið
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Embætti forseta Íslands
Hæstiréttur Íslands

Atvinnuvegir
Íslandsbanki hf
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Almenningsbókasöfn
Borgarbókasafn Reykjavíkur
Bókasafn Kópavogs
Bókasafn Hafnarfjarðar
Amtsbókasafnið á Akureyri
Bókasafn Reykjanesbæjar
Bókasafn Garðabæjar
Bókasafn Mosfellsbæjar
Bæjar- og héraðsbókasafnið Selfossi
Bókasafn Akraness
Bókasafn Seltjarnarness
Bókasafn Vestmannaeyja
Héraðsbókasafn Skagfirðinga
Bæjar- og héraðsbókasafnið Ísafirði
Bókasafn Héraðsbúa
Bókasöfn í Fjarðarbyggð
Héraðsbókasafn Borgarfjarðar
Bókasafn Grindavíkur
Bókasafnið á Húsavík
Menningarmiðstöð Hornafjarðar - bókasafn
Bókasafnið í Hveragerði
Bæjarbókasafn Dalvíkur
Bæjarbókasafn Ölfuss
Bókasafn Snæfellsbæjar
Héraðsbókasafn Rangæinga
Bókasafnið á Hellu
Bókasafn Austur-Húnavatnssýslu
Bæjarbókasafn Sandgerðis
Bókasafn Fjallabyggðar
Bókasafn Gerðaskóla
Bóka- og skjalasafn Húnaþings vestra
Amtsbókasafnið í Stykkishólmi
Bókasafn Eyjafjarðarsveitar
Bókasafn Stóru-Vogaskóla
Bókasafn Grundarfjarðar
Bókasafn Bolungarvíkur
Hérðaðsbókasafn Strandasýslu - Strandabyggð
Bókasafn Hrunamanna
Bókasafn Vopnafjarðar
Bókasafn Seyðisfjarðar
Héraðsbókasafn Dalasýslur
Bókasafn Höfðahrepps
Bókasafn Heiðarskóla - Hvalfjarðarsveit
Héraðsbókasafn V-Skaftafellssýslu
Héraðsbókasafnið Kirkjubæjarklaustri
Héraðsbókasafnið á Djúpavogi
Bókasafn Mývatns - Skútustaðahreppur
Bókasafn Sauðaness og Þórshafnarhrepps
Bókasafn Grýtubakkahrepps
Bókasafn Svalbarðsstrandar
Bókasafn Breiðdalshrepps
Bókasafn Súðavíkur
Lestrarfélag Miklabæjarsóknar
Bókasafn Kjósarhrepps

Aðrir
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn