Greiðendur 2016 (tímaritahluti)

Í byrjun mars 2017 höfðu 70 þátttakendur greitt, en það eru allir þátttakendur í greiðsluhópnum.

Háskólar
Háskóli Íslands
Háskólinn í Reykjavík, bókasafn og upplýsingaþjónusta
Háskólinn á Akureyri, bókasafn
Háskólinn á Hólum - Hólaskóli
Landbúnaðarháskóli Íslands, bókasafn Hvanneyri
Listaháskóli Íslands, bókasafn
Háskólinn á Bifröst, bókasafn

Heilbrigðissöfn
Landspítali - Háskólasjúkrahús, bókasafn - Vísindadeild
Sjúkrahúsið á Akureyri, bókasafn
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, bókasafn
Reykjalundur - læknisfræðibókasafn
Landlæknisembættið
Krabbameinsfélagið

Rannsóknastofnanir
Geislavarnir ríkisins
Hafrannsóknastofnun
Landgræðsla ríkisins
Landmælingar Íslands
Matís ohf.
Menntamálastofnun
Náttúrufræðistofa Kópavogs
Náttúrufræðistofnun Íslands, bókasafn
Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn
Náttúrustofa Austurlands
Náttúrustofa Norðausturlands
Náttúrustofa Suðvesturlands
Náttúrustofa Suðurlands
Náttúrustofa Vestfjarða
Náttúrustofa Vesturlands
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Orkustofnun, bókasafn
Rannsóknamiðstöð Íslands
Samgöngustofa
Skipulagsstofnun
Skógrækt ríkisins
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum
Umhverfisstofnun, bókasafn
Veðurstofa Íslands, bókasafn
Vegagerðin, bókasafn
Vinnueftirlitið
Þjóðminjasafn Íslands, bókasafn
Þjóðskjalasafn Íslands

Stjórnsýsla
Alþingi, Fjármálaskrifstofa
Hæstiréttur
Seðlabanki Íslands
Hagstofa Íslands
Innanríkisráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Fjármálaráðuneytið
Forsætisráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Einkageirinn
Landsvirkjun
Íslensk erfðagreining hf, bókasafn
Síminn hf
Hitaveita Suðurnesja HS Orka hf
Orkuveita Reykjavíkur, skjalasafnLýsi hf
Össur hf
Lýsi hf
Vatnaskil verkfræðistofa
Verkís, bókasafn
Samtök atvinnulífsins
ASÍ
Marel hf

Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn