Greiðendur 2013 (tímaritahluti)

Þann 13. febrúar 2013 höfðu 56 aðilar greitt til tímaritahluta Landsaðgangs - hvar.is.
Í greiðslulíkani fyrir tímaritahlutann eru fimm greiðsluhópar auk Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafns. Alls greiða 198 aðilar til Landsaðgangs.

Háskólar
Háskóli Íslands
Háskólinn í Reykjavík, bókasafn
Háskólinn á Akureyri, bókasafn
Háskólinn á Hólum - Hólaskóli
Landbúnaðarháskóli Íslands, bókasafn Hvanneyri
Listaháskóli Íslands, bókasafn
Háskólinn í Bifröst, bókasafn

Heilbrigðissöfn
Landspítali - Háskólasjúkrahús, bókasafn
Sjúkrahúsið á Akureyri, bókasafn
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, bókasafn
Reykjalundur - læknisfræðibókasafn
Landlæknisembættið
Krabbameinsfélagið

Rannsóknastofnanir
Geislavarnir ríkisins
Hafrannsóknarstofnunin
Landgræðsla ríkisins
Landmælingar Íslands
Matís
Námsmatsstofnun
Náttúrufræðistofa Kópavogs
Náttúrufræðistofnun Íslands, bókasafn
Náttúrustofa Austurlands
Náttúrustofa Norðausturlands
Náttúrustofa Suðurlands
Náttúrustofa Vesturlands
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Orkustofnun
Rannsóknamiðstöð Íslands
Samgöngustofa
Skipulagsstofnun
Skógrækt ríkisins
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræðum að Keldum
Umhverfisstofnun, bókasafn
Veðurstofa Íslands, bókasafn
Vegagerðin, bókasafn
Veiðimálastofnun
Vinnueftirlitið
Þjóðminjasafn Íslands
Þjóðskjalasafn Íslands

Stjórnsýsla

Alþingi, Fjármálaskrifstofa
Hæstiréttur
Seðlabanki Íslands

Hlutafélög og samtök
Landsvirkjun
Íslensk erfðagreining hf., bókasafn
Hitaveita Suðurnesja HS Orka hf
Orkuveita Reykjavíkur, skjalasafn
Össur hf
Actavis hf
Lýsi hf
Vatnaskil verkfræðistofa
Verkís, bókasafn
Samtök atvinnulífsins
ASÍ
Marel

Aðrir
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn