Greiðendur 2011 (tímarit)

Þann 31. janúar 2012 höfðu 69 aðilar greitt til Landsaðgangs - hvar.is.
Í greiðslulíkani tímaritahlutans eru fimm greiðsluhópar auk Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafns.

Háskólar
Háskóli Íslands
Háskólinn í Reykjavík, bókasafn og upplýsingaþjónusta
Háskólinn á Akureyri, bókasafn
Háskólinn á Hólum - Hólaskóli
Landbúnaðarháskóli Íslands, bókasafn Hvanneyri
Listaháskóli Íslands, bókasafn
Háskólinn á Bifröst, bókasöfn

Heilbrigðissöfn
Landspítali - Háskólasjúkrahús, bókasafn
Sjúkrahúsið á Akureyri, bókasafn
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, bókasafn
Reykjalundur - læknisfræðibókasafn
Landlæknisembættið
Krabbameinsfélagið

Rannsóknastofnanir
Bændasamtök Íslands
Geislavarnir ríkisins
Hafrannsóknastofnun
Landgræðsla ríkisins
Landmælingar Íslands
Matís ohf.
Náttúrufræðistofa Kópavogs
Náttúrufræðistofnun Íslands, bókasafn
Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn
Náttúrustofa Austurlands
Náttúrustofa Norðausturlands
Náttúrustofa Reykjaness
Náttúrustofa Suðurlands
Náttúrustofa Vestfjarða
Náttúrustofa Vesturlands
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Orkustofnun, bókasafn
Rannsóknamiðstöð Íslands
Siglingastofnun Íslands
Skipulagsstofnun
Skógrækt ríkisins
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum
Umhverfisstofnun, bókasafn
Veðurstofa Íslands, bókasafn
Vegagerðin, bókasafn
Veiðimálastofnun
Vinnueftirlitið
Þjóðminjasafn Íslands, bókasafn
Þjóðskjalasafn Íslands

Stjórnsýsla
Alþingi, Fjármálaskrifstofa
Hæstiréttur
Seðlabanki Íslands
Innanríkisráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Fjármálaráðuneytið
Forsætisráðuneytið
Iðnaðarráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið
Umhverfisráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
Efnahags- og viðskiptaráðuneytið

Hlutafélög og samtök
Landsvirkjun
Íslensk erfðagreining hf, bókasafn
Hitaveita Suðurnesja HS Orka hf
Orkuveita Reykjavíkur, skjalasafn
Össur hf
Actavis hf
Lýsi hf
Vatnaskil verkfræðistofa
Verkís, bókasafn
Samtök atvinnulífsins
ASÍ
Marel hf

Aðrir
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn