Greiðendur 2010

Listi yfir greiðendur til Landsaðgangs - eftir greiðsluhópum.
Fjöldi greiðenda var 209. Upplýsingar uppfærðar 22. desember 2010.

Heilbrigðissöfn
Landspítali - Háskólasjúkrahús, bókasafn
Sjúkrahúsið Akureyri, bókasafn
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, bókasafn
Reykjalundur - læknisfræðibókasafn
Krabbameinsfélag Íslands
St. Jósefsspítali - Sólvangur
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Heilbrigðisstofnunin Vesturlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Landæknisembættið
Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
Heilbrigðisstonfnunin Fjallabyggð
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
Heyrnar-og talmeinastöð Íslands
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda

Háskólar
Háskóli Íslands
Háskólinn í Reykjavík, bókasafn
Háskólinn á Akureyri, bókasafn
Háskólinn á Bifröst, bókasafn
Listaháskóli Íslands, bókasafn
Háskólinn á Hólum - Hólaskóli
Landbúnaðarháskóli Íslands, bókasafn Hvanneyri

Framhaldsskólar
Borgarholtsskóli
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Fjölbrautarskóli Snæfellinga
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fjölbrautarskóli Vesturlands
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Fjölbrautarskólinn í Garðabæ
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Flensborgarskólinn í Hafnarfirði
Framhaldsskólinn á Húsavík
Framhaldsskólinn á Laugum
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Keilir - Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs
Menntaskólinn að Laugarvatni
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn á Ísafirði
Menntaskólinn á Akureyri
Menntaskólinn Hraðbraut
Menntaskólinn í Reykjavík
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Menntaskólinn við Sund
Verkmenntaskóli Austurlands
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Verslunarskóli Íslands

Rannsókna- og umsýslustofnanir
ÁTVR
Barnaverndarstofa
Biskupsstofa
Brunamálastofnun
Bændasamtök Íslands
Fasteignaskrá Íslands
Fasteignir ríkissjóðs
Ferðamálastofa
Fiskistofa
Fjármálaeftirlitið
Flugmálastjórn Íslands, bókasafn
Isavia
Fornleifavernd ríkisins
Framkvæmdasýsla ríkisins
Geislavarnir ríkisins
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Hafrannsóknarstofnunin
Hagstofa Íslands
Húsafriðunarnefnd
Íbúðalánasjóður
Jafnréttisstofa
Landgræðsla ríkisins
Landhelgisgæsla Íslands
Landmælingar Íslands
Listasafn Íslands, bókasafn
Lyfjastofnun
Lýðheilsustöð
Matís
Námsmatsstofnun
Náttúrufræðistofa Kópavogs
Náttúrufræðistofnun Íslands, bókasafn
Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn
Náttúrustofa Austurlands
Náttúrustofa Norðausturlands
Náttúrustofa Norðurlands vestra
Náttúrustofa Reykjaness
Náttúrustofa Suðurlands
Náttúrustofa Vestfjarða
Náttúrustofa Vesturlands
Neytendastofa
Nýsköpunarmiðstöð
Orkustofnun, bókasafn
Póst- og fjarskiptastofnun
Rannsóknamiðstöð Íslands
Rannsóknamiðstöð Íslands
RARIK - Rafmagnsveitustjóri
Ríkisendurskoðun
Ríkiskaup
Ríkislögreglustjóri
Ríkissaksóknari
Ríkisskattstjóri
RÚV
Siglingastofnun Íslands, bókasafn
Skipulagsstofnun
Skógrækt ríkisins
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræðum að Keldum
Tollstjóri
Umboðsmaður barna
Umferðarstofa
Umhverfisstofnun, bókasafn
Veðurstofa Íslands, bókasafn
Vegagerðin, bókasafn
Verðlagsstofa skiptaverðs
Veiðimálastofnun
Vinnueftirlit ríkisins
Vinnumálastofnun
Þjóðmenningarhúsið
Þjóðminjasafn Íslands, bókasafn
Þjóðskjalasafn Íslands
Þróunarsamvinnustofnun Íslands

Stjórnsýsla
Alþingi, Fjármálaskrifstofa
Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið
Efnahags- og viðskiptaráðuneytið
Embætti forseta Íslands
Félags- og tryggingamálaráðuneytið
Fjármálaráðuneytið
Forsætisráðuneytið
Hagstofa Íslands
Heilbrigðisráðuneytið
Hæstiréttur Íslands
Iðnaðarráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið
Samgöngu- og sveitastjórnarmálaráðuneytið
Seðlabanki Íslands, bókasafn
Umhverfisráðuneytið
Utanríkisráðuneytið

Atvinnuvegir
Actavis hf.
ASÍ
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
Hitaveita Suðurnesja HS Orka hf.
Íslandsbanki hf
Íslensk erfðagreining hf, bókasafn
Landsbankinn
Landsvirkjun
Lýsid hf.
Marel hf.
Orkuveita Reykjavíkur, skjalasafn
Samtök atvinnulífsins
Skipti hf
Vatnaskil, verkfræðistofa
Verkís, bókasafn
Össur hf.

Almenningsbókasöfn
Amtsbókasafnið á Akureyri
Amtsbókasafnið í Stykkishólmi
Borgarbókasafn Reykjavíkur
Bókasafn Kópavogs
Bókasafn Hafnarfjarðar
Bókasafn Reykjanesbæjar
Bókasafn Garðabæjar
Bókasafn Mosfellsbæjar
Bæjar- og héraðsbókasafnið Selfossi
Bókasafn Akraness
Bókasafn Seltjarnarness
Bókasafn Vestmannaeyja
Héraðsbókasafn Skagfirðinga
Bæjar- og héraðsbókasafnið Ísafirði
Bókasafn Héraðsbúa
Bæjar- og héraðsbókas. Neskaupstað
Héraðsbókasafn Borgarfjarðar
Bókasafn Grindavíkur
Bókasafnið á Húsavík
Menningarmiðstöð Hornafjarðar - bókasafn
Bókasafn Álftaness
Bókasafnið í Hveragerði
Bæjarbókasafn Dalvíkur
Bæjarbókasafn Ölfuss
Bókasafn Snæfellsbæjar
Héraðsbókasafn Rangæinga
Bókasafnið á Hellu
Héraðsbókasafn A-Húnavatnssýslu
Bæjarbókasafn Sandgerðis
Bókasafn Gerðaskóla
Héraðsbókasafn V-Barðastrandarsýslu
Bókasafn Eyjafjarðarsveitar
Bókasafn Stóru-Vogaskóla
Bókasafn Grundarfjarðar
Bókasafn Bolungarvíkur
Héraðsbókasafn Strandasýslu
Bókasafn Hrunamanna
Bókasafn Vopnafjarðar
Bókasafn Seyðisfjarðar
Héraðsbókasafn Dalasýslu
Bókasafn Höfðahrepps
Lestrarfélag Gnúpverja
Héraðsbókasafn V-Skaftafellssýslu
Héraðsbókasafnið Kirkjubæjarklaustri
Héraðsbókasafnið á Djúpavogi
Bókasafn Grýtubakkahrepps
Lestrarfélag Svalbarðsstrandar
Héraðsbókasafn Reykhólahrepps
Bókasafn Breiðdalshrepps
Bókasafn Súðavíkur
Bókasafn Kjósarhrepps

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn