Greiðendur 2009

Listi yfir greiðendur til Landsaðgangs - hvar.is.
Fjöldi greiðenda var 196. Upplýsingar uppfærðar 21. desember 2009.

Actavis hf
Alþingi, Fjármálaskrifstofa v/Bókasafns
Amtsbókasafnið á Akureyri
Amtsbókasafnið í Stykkishólmi
ASÍ
ÁTVR
Barnaverndarstofa
Biskupssofa
Borgarbókasafn Reykjavíkur
Borgarholtsskóli
Bókasafn Akraness
Bókasafn Álftaness
Bókasafn Bolungarvíkur
Bókasafn Breiðdalshrepps
Bókasafn Eyjafjarðarsveitar
Bókasafn Garðabæjar
Bókasafn Gerðaskóla
Bókasafn Grindavíkur
Bókasafn Grundarfjarðar
Bókasafn Grýtubakkahrepps
Bókasafn Hafnarfjarðar
Bókasafn Héraðsbúa
Bókasafn Hrunamanna
Bókasafn Kjósarhrepps
Bókasafn Kópavogs
Bókasafn Mosfellsbæjar
Bókasafn Reykjanesbæjar
Bókasafn Sandgerðis
Bókasafn Seltjarnarness
Bókasafn Siglufjarðar
Bókasafn Snæfellsbæjar
Bókasafn Stóru-Vogaskóla
Bókasafn Vestmannaeyja
Bókasafn Vopnafjarðar
Bókasafnið á Hellu
Bókasafnið á Húsavík
Bókasafnið í Hveragerði
Brunamálastofnun
Bæjar- og héraðsbókasafn Neskaupstað
Bæjar- og héraðsbókasafnið Selfossi, Árborg
Bæjarbókasafn Dalvíkur
Bæjarbókasafn Ölfuss
Bændasamtök Íslands
Einkaleyfastofan
Embætti forseta Íslands
Fasteignamat ríkisins
Félags- og tryggingamálaráðuneytið
Fjármálaeftirlitið
Fjármálaráðuneytið
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Flensborgarskóli
Flugmálastjórn Íslands, bókasafn
Flugstoðir ohf
Forsætisráðuneytið
Framhaldsskólinn á Húsavík
Framhaldsskólinn á Laugum
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Framkvæmdasýsla ríkisins
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
Geislavarnir ríkisins
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Hafrannsóknastofnunin
Háskóli Íslands
Háskólinn á Akureyri, bókasafn
Háskólinn á Hólum - Hólaskóli
Háskólinn í Reykjavík, bókasafn
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
Heilbrigðisstofnunin Hólmavík
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
Heilbrigðisstofnunin Siglufirði
Heilbrigðisstofnunin Vestfjarða
Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, bókasafn
Hitaveita Suðurnesja HS Veitur hf
Heyrnar-og talmeinastöð Íslands
Héraðsbókasafn A-Húnavatnssýslu
Héraðsbókasafn Borgarfjarðar
Héraðsbókasafn Dalasýslu
Héraðsbókasafn Rangæinga
Héraðsbókasafn Reykhólahrepps
Héraðsbókasafn V-Barðastrandarsýslu
Héraðsbókasafn V-Skaftafellssýslu
Héraðsbókasafnið á Djúpavogi
Héraðsbókasafnið Kirkjubæjarklaustri
Hitaveita Suðurnesja HS Veitur hf
Húsafriðunarnefnd
Hvalfjarðarsveit v/bókasafns
Hæstiréttur Íslands
Iðnaðarráðuneytið
Íbúðalánasjóður
Ísafjarðarbær v/bókasafns
Íslandsbanki hf
Jafnréttisstofa
Keilir - Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs
Krabbameinsfélag Íslands
Landbúnaðarháskóli Íslands, bókasafn Hvanneyri
Landgræðsla ríkisins
Landhelgisgæsla Íslands
Landlæknisembættið
Landmælingar Íslands
Landsbankinn
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn
Landspítali-háskólasjúkrahús, bókasafns- og upplýsingasvið
Lestrarfélag Gnúpverja
Lestrarfélag Svalbarðsstrandar
Landsvirkjun
Lestrarfélag Svalbarðsstrandar
Listaháskóli Íslands, bókasafn
Listasafn Íslands, bókasafn
Lyfjastofnun
Lýsi hf
Marel hf
Matís
Menningarmiðstöð Hornafjarðar - bókasafn
Menntamálaráðuneytið
Menntaskólinn að Laugarvatni
Menntaskólinn á Akureyri
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn á Ísafirði
Menntaskólinn Hraðbraut
Menntaskólinn í Reykjavík
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Menntaskólinn við Sund
Námsmatsstofnun
Náttúrufræðistofa Kópavogs
Náttúrufræðistofnun Íslands, bókasafn
Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn
Náttúrustofa Austurlands
Náttúrustofa Norðausturlands
Náttúrustofa Reykjaness
Náttúrustofa Suðurlands
Náttúrustofa Vestfjarða
Náttúrustofa Vesturlands
Neytendastofa
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Orkustofnun, bókasafn
Orkuveita Reykjavíkur, skjalasafn
Persónuvernd
Póst- og fjarskiptastofnun
Rannsóknamiðstöð Íslands
RARIK - Rafmagnsveitustjóri
Reykjalundur - læknisfræðibókasafn
Ríkiskaup
Ríkislögreglustjóri
Ríkissaksóknari
Ríkissáttasemjari
Ríkisskattstjóri
RÚV
Samgönguráðuneytið
Samtök atvinnulífsins
Seðlabanki Íslands, bókasafn
Siglingastofnun Íslands, bókasafn
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti
Sjúkrahúsið Akureyri, bókasafn
Skipti hf.
Skipulagsstofnun
Skógrækt ríkisins
St. Jósefsspítali
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum
Tollstjóri
Umboðsmaður barna
Umferðarstofa
Umhverfisráðuneytið
Umhverfisstofnun, bókasafn
Utanríkisráðuneytið
Útlendingastofnun
Veðurstofa Íslands, bókasafn
Vegagerðin, bókasafn
Veiðimálastofnun
Verðlagsstofa skiptaverðs
Verkmenntaskóli Austurlands
Verkís, bókasafn
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Verslunarskóli Íslands
Viðskiptaráðuneytið
Vinnueftirlitið
Vinnumálastofnun
Þjóðmenningarhúsið
Þjóðminjasafn Íslands, bókasafn
Þjóðskjalasafn Íslands
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga
Þróunarsamvinnustofnun Íslands
Össur hf