Greiðendur 2001

Á árinu 2001 tóku eftirtalin 103 bókasöfn, fyrirtæki og stofnanir þátt í kostnaði við landsaðgang að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum:

Alþingi
Amtsbókasafnið á Akureyri
Amtsbókasafnið í Stykkishólmi
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
Árvakur hf
Borgarbókasafn Reykjavíkur
Borgarholtsskóli
Bókasafn Bessastaðahrepps
Bókasafn Grindavíkur
Bókasafn Hrunamanna
Bókasafn Höfðahrepps
Bókasafn Laugardalshrepps
Bókasafn Mosfellsbæjar
Bókasafn Reyðarfjarðar
Bókasafn Reykjanesbæjar
Bókasafn Seltjarnarness
Bókasafn Snæfellsbæjar
Bókasafnið í Hveragerði
Byggðastofnun
Bæjar- og héraðsbókasafnið Ísafirði
Bæjar- og héraðsbókasafnið Selfossi
Bændaskólinn á Hólum
Dóms- og kirkjumálaráðuneyti
Fasteignamat ríkisins
Félagsþjónustan í Reykjavík
Fjármálaráðuneyti
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Flugmálastjórn
Forsætisráðuneyti
Framhaldsskóli A-Skaftafellssýslu
Framhaldsskólinn á Húsavík
Framhaldsskólinn á Laugum
Framhaldsskólinn í Vesstannaeyjum
Garðyrkjuskóli ríkisins
Hagstofa Íslands
Háskólinn á Akureyri
Háskólinn í Reykjavík
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti
Heilsugæslan í Reykjavík
Héraðsbókasafn A-Skaftfellinga
Héraðsbókasafn Borgarfjarðar
Héraðsbókasafn Rangæinga
Héraðsbókasafn V-Barðastrandarsýslu
Héraðsbókasafnið Kirkjubæjarklaustri
Hitaveita Suðurnesja
Hollustuvernd ríkisins
Héraðsbókasafn Skagfirðinga
Hæstiréttur Íslands
Iðnskólinn í Hafnarfirði
Iðnskólinn í Reykjavík
Iðntæknistofnun Íslands
Íbúðalánasjóður
Íslensk erfðagreining
Ístak hf
Kaupþing hf
Kennaraháskóli Íslands
Krabbameinsfélag Íslands
Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn
Landspítali - Háskólasjúkrahús
Landssími Íslands hf
Landsvirkjun
Listaháskóli Íslands
Listdansskóli Íslands
Línuhönnun hf FRV
Lýsi hf
Lýsing hf
Menntamálaráðuneyti
Menntaskólinn á Akureyri
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn á Ísafirði
Menntaskólinn í Reykjavík
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Menntaskólinn við Sund
Náttúrufræðistofnun Íslands
Orkustofnun
Prokaria ehf
Rannsóknarráð Íslands
Rannsóknastofnun landbúnaðarins
Reykjalundur
Ríkiskaup
Seðlabanki Íslands
Sjávarútvegsbókasafnið
Sjúkrahúsið á Akranesi
Sláturfélag Suðurlands svf
Sparisjóðurinn í Keflavík
Stýrimannaskólinn í Reykjavík
Tækniháskóli Íslands
Umhverfisráðuneyti
Veðurstofa Íslands
Verkmenntaskóli Austurlands
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Verzlunarskóli Íslands
Viðskiptaháskólinn á Bifröst
Vinnueftirlitið
Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen hf